Coregal

Servizos

En Coregal ofrecemos servizos medioambientais diferenciados en dúas ramas:

Xestión medioambiental de residuos

Servizos Administracións

Edificio Coregal

Recollidas. Adaptámonos ás necesidades específicas de cada administración, ofrecendo a xestión integral dos seus residuos:

 • De cartón e papel (contenedor azul), servizo "porta a porta"
 • De R.S.U. e voluminosos.
 • De vidro (iglú verde).
 • De envases lixeiros (contenedor amarelo).

Puntos limpos. Establecemento e xestión.

Outros servizos:

 • Destrución documental.
 • Servizo de lavacontenedores.
 • Asesoramento.

Servizos a empresas

Edificio Coregal

A nosa oferta de servizos créase coa máxima flexibilidade para adaptarse ás necesidades concretas de cada empresa. Calquer particular ou autónomo poderá solicitar os nosos servizos, desde recollidas até destrucións documentais ou o asesoramento no campo medio ambiental.

Destrución documental.

Transporte e xestión de residuos.

Aluguer de distintos medios e contenedores:

 • Contenedores de 240 litros destinados a pequenas producións como poden ser as oficinas …
 • Contenedores de 800-1000 litros destinados a producións intermedias …
 • Xaulas ideais para rotativas, imprentas…
 • Contenedores de gran capacidade 30m3, 14m3… para acopio de grandes volumes …
 • Prensa verticais, para empresas con pouco espazo e que xeran moito cartón, plástico…
 • Autocompactadoras e compactadores estáticos, necesarios en grandes empresas …
 • Cisternas de lodos, para conserveiras, empresas alimentarias…