Coregal

Obxectivo social

Edificio Coregal

O noso obxectivo social é…

... crear emprego estable e de calidade para persoas con discapacidade, para o que contamos co certificado de centro especial de emprego dende 1994.

Para cumprir con isto…

... sometemos ao persoal a un proceso de formación continua que lles permita o desenvolvemento competitivo e de calidade dos servizos que as empresas demandan.

Cumprimos...

... ano tras ano coas expectativas xeradas en torno á creación de postos de traballo, afianzándonos como unha empresa capaz de ofrecer unha integración sociolaboral para as persoas con discapacidade a través dunha actividade rendible economicamente.